Pomůžu vám s výslovností, gramatikou a mluvením.
Budete mluvit srozumitelně a plynule – zkrátka pružně.
A budete se cítit jako doma.


Jsem Věra Rádyová, lektorka češtiny a francouzštiny.
Pomáhám lidem domluvit se i bez angličtiny
a cítit se dobře.

Vlajka České republiky

Chcete se učit česky, protože…

 • bydlíte v České republice?
 • chcete rozumět, co se kolem Vás děje?
 • potřebujete češtinu doma, v práci nebo ve škole?
 • musíte udělat zkoušku pro trvalý pobyt, občanství nebo studium na české univerzitě?
 • čeština Vás zajímá a chcete ji umět lépe?

Do you want to learn Czech because…

 • you are living in Czech Republic?
 • you want to understand what is happening around you?
 • you need Czech at home, at work or at school?
 • do you have to take an exam for permanent residence, citizenship or study at a Czech university?
 • you are interested in Czech and want to learn it better?

Zajímají vás novinky o mých kurzech češtiny?
Interested in news in Czech about my Czech courses?

Zaregistrujte se k odběru novinek zdarma. Subscribe to my newsletter. It is free.

Chcete se učit francouzsky, protože…

 • je to váš sen a krásný jazyk?
 • to potřebujete do práce, do školy nebo doma?
 • často jezdíte do zemí, kde se mluví francouzsky?
 • si chcete udržet nebo zvýšit úroveň své francouzštiny?
 • se připravujete na zkoušku z francouzštiny?

Vous voulez apprendre le français car…

 • c’est votre rêve et une belle langue?
 • vous avez besoin du français au travail, à l’école ou à la maison ?
 • vous allez souvent dans un pays où on parle français ?
 • vous voulez maintenir ou augmenter votre niveau de français?
 • vous préparez un examen de français ?

Jak se mnou můžete studovat
češtinu nebo francouzštinu?
How can you study Czech or French with me?

Učím začátečníky i pokročilé, ale aktuálně se specializuji na úrovně A1 až B2. Všechny lekce jsou on-line.

I teach both beginners and advanced students, but I currently specialize in levels A1 to B2. All lessons are online.

Dlouhodobé kurzy čeština, francouzština

Dlouhodobé kurzy
Long-term courses

Balíčky
Packages

Konzultace
Consultations

Nevíte, co je pro vás nejvhodnější? Objednejte si 30 minutovou on-line konzultaci ZDARMA a spolu to zjistíme.

Don’t know what is best for you? Order a FREE 30-minute online consultation and we’ll find out together.

Představte si, že …

Kurzy češtiny a francouzštiny pro lepší komunikaci a pocit
 • už jste konečně pochopili tajemství “ozdůbek” nad i pod písmenky a to, jaký mají opravdu vliv na výslovnost,
 • mluvíte s větší lehkostí a jistotou a gramatika vás nebrzdí v konverzaci
 • váš konverzační partner nepřejde po druhé větě do angličtiny.
 • you have finally understood the secret of the „decorations“ above and below the letters and what effect they really have on pronunciation,
 • you speak with more ease and confidence, and grammar doesn’t hold you back in conversation
 • your conversation partner does not switch to English after the second sentence.

Jaké budou vaše lekce s Věrou?

 • jsem zkušená lektorka pro dospělé a mým cílem je váš úspěch
 • jsem trpělivá a důsledně vás dovedu k cíli
 • vím, že systém a trénink jsou víc než talent
 • učím komunikativně, ale vysvětlím a natrénuji s vámi gramatiku
 • naučím vás dobře vyslovovat

Reference od studentů – mám radost z vašich úspěchů!

I’ve been studying the Czech language with Mrs Vera for a year and I have successfully passed the Czech exam for the permanent residency. Thanks to her teaching methods and being strict, I am able to communicate easily almost everywhere I go: post office, police, supermarkets and etc..
Gunel Ismayilova, 2022

Thanks to this on-line course I saw the proper way of articulating sounds, I became more confident in pronouncing sounds I struggled before with and now, it is easier to distinguish short and long vowels.
The course was Interactive, structured, not too long and not too short and there was detailed explanation with very helpful videos.
Thank you very much for this course!
Valentina Tsepeleva, 2023

Starting with Czech course

Předtím jsem se vyhýbala komunikaci v češtině ze strachu, že mi ostatní nebudou rozumět. Teď už je pro mě konverzace jednodušší a cítím se svobodněji.
Shirin Kozhoeva, 2023

Dřív jsem se neuměl dobře vyjádřit. Lekce konverzace mi dodaly sebevědomí a teď mluvím na jakékoli téma.
J.I., 2023

Na setkáních s rodinou svého českého manžela jsem se nudila. Teď jsem schopná lépe komunikovat s lidmi, kteří umí jen česky.
Sayaka Peřina, 2023

Česká realita konverzace

Co pro vás ještě mám?
Tipy a doporučení na blogu, konverzaci v češtině,
české a francouzské písničky a on-line kurzy

Pro víc informací klikněte na to, co vás zajímá. Postupně přidávám nové aktivity.

Autokorektivní aktivity

Česká realita konverzace
Konverzace na aktuální témata
české písničky

písničky
s aktivitami

chansons francaises

Videa – trénink výslovnosti a gramatiky

Nevíte, co je pro vás nejvhodnější? Objednejte si 30 minutovou on-line konzultaci ZDARMA a spolu to zjistíme.