Mini videa o českých písmenkách

Česká diakritika připomíná cizincům sypaný čaj.

Rozumíte už trochu česky, ale háčky a čárky jsou pro vás pořád trochu tajemné? Připomínají vám sypaný čaj? Náhodně se vyskytující ozdoby? Tak to jste ideální diváci. Pomůžu vám pochopit, že tyhle “ozdoby” jsou funkční, mají přesný význam a není v tom žádná magie.

Do you already understand a little bit of Czech, but do you still find háček and čárka a bit mysterious? Do they remind you of loose tea? Random decorations? Then you are the ideal audience. I will help you understand that these „decorations“ are functional, have an exact meaning and there is no magic involved.

Moje první videa jsou o písmenkách. Ne o všech, ale o těch, která dělají studentům češtiny problémy. Možná i vy trochu tápete mezi č a ch nebo é a ě. Všimla jsem si, že i když já považuju abecedu za vysvětlenou a pochopenou, studenti i po letech objevují věci, které podle mě přece dávno znají. A ti, kdo začínají, se těch “ozdobených”  písmenek  vyloženě obávají. Je ale možné, že patříte k těm, kteří si “ozdob” ani nevšimli. Pro vás všechny jsem natočila krátká videa, kde vysvětluju, jak se které písmenko vyslovuje, a dávám lehké úkoly.  Podívejte se na videa a zkuste odpovědět na otázky. A věřím, že se vám jednou provždy tahle džungle projasní. 

My first videos are about letters. Not about all of them, but about those that cause problems for students of the Czech language. Perhaps you too are a little confused between č and ch or é and ě. I have noticed that even though I consider the alphabet explained and understood, students still discover things years later that I think they have known for a long time. And those who are starting out are really afraid of those „decorated“ letters. But it is possible that you belong to those who did not even notice the „decoration“. I made short videos for all of you where I explain how each letter is pronounced and give easy tasks. Watch the videos and try to answer the questions. And I believe that this jungle will become clear to you once and for all.

Potřebujete si něco ujasnit víc?  Chcete víc trénovat a třeba i psát krátké diktáty? Ozvěte se mi a domluvíme se na konzultaci nebo na pár lekcí.

Need to clarify something more? Do you want to train more and maybe even write short dictations? Contact me and we will arrange a consultation or a few lessons.