Moje videa – čeština a francouzština, výslovnost i gramatika

Starting with Czech - online pronunciation course

Starting with Czech

Česká výslovnost a psaní pro předzačátečníky a všechny, kdo chtějí rozumět a mluvit tak, aby jim rozuměli ostatní

  • Discover Czech letters and sounds and learn how to write and pronounce them.
  • Feel comfortable in any Czech language course.
  • Pass any exam with ease.

Podívejte se na krátké video o hlásce H
Watch a short video about the sound H

Hláska „h“ je pro mnoho studentů jedna z nejtěžších. V tomto videu najdete rychlý návod a naučíte se ho vyslovit.
The sound „h“ is one of the most difficult for many students. In this video, you can find a quick tutorial and learn how to make it.

Jak dobře se budete cítit, když zvládnete i ostatní české hlásky, které vám teď připadají těžké?
How good will you feel when you also master the other Czech sounds that you find difficult now?

Sypaný čaj - česká diakritika může cizinci připomínat náhodné ozdoby nebo sypaný čaj

Krátká videa o českých písmenkách
Short videos about Czech letters

Pomůžu vám pochopit, že háčky a čárky nejsou náhodné ozdoby, i když můžou připomínat sypaný čaj. Naopak mají přesnou funkci a význam. Naučit se je není žádná magie.

Let me help you understand that hooks and dashes are not random embellishments, even though they may resemble loose tea. On the contrary, they have a precise function and meaning. Learning them is not magic.

Jak konečně zvládnout francouzský minulý a budoucí čas

„J’ai parlé…, nebo „parler?“, „tu as fini“, nebo „finé?“, „il est descendu“, nebo „il a descendu?“…“ Passé composé,složený minulý čas, je prubířský kámen studentova odhodlání na cestě k francouzštině. Můj interaktivní videokurz vás provede krok za krokem všemi tvary, koncovkami i pomocnými slovesy. Pochopíte princip, natrénujete koncovky a zautomatizujete si použití tvarů ve větách.

„Je vais chanter, tu vas voir, on va partir…“ Futur proche, blízká budoucnost, není tak těžká, ale může se s passé composé plést proto, že i ji tvoříme složeným tvarem. Tak jsem ji do kurzu zařadila také.